Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fallande förväntningar på stigande bopriser

2015-10-12 07:42
Foto: Fredrik Sandberg / TT

De svenska hushållens förväntningar på bostadspriserna har sjunkit kraftigt, enligt SEB:s boprisindikator som sjönk till 64 i oktober från rekordhöga 72 i september.

Av de tillfrågade hushållen svarade 74 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, vilket kan jämföras med 80 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser var 10 procent (8).

"Inte sedan december 2012 har boprisindikatorn sjunkit så mycket en enskild månad. Lägre förväntningar är goda nyheter för alla som oroar sig för en överhettad bostadsmarknad. I ett längre perspektiv är nivån dock fortfarande hög och det återstår att se om detta är en tillfällig sättning eller början på en ny trend", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror i genomsnitt att reporäntan ligger på 0,11 procent om ett år, mot 0,19 procent vid förra undersökningen.

"Hushållen fortsätter att anpassa sina ränteförväntningar nedåt och hamna allt närmare Riksbankens egen prognos. Det är alltså inte rädsla för högre reporänta som gör att hushållens boprisförväntningar nu backar rejält", resonerar Jens Magnusson.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarade 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, mot 6 procent föregående månad.

Demoskop genomför varje månad, på uppdrag av SEB, undersökningen Boprisindikatorn. Undersökningen bygger på 1.000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 september till 6 oktober.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom