Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fastpartner gör sitt bästa kvartal någonsin

2020-02-13 13:25

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ökade hyresintäkter och ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

"Vi kan konstatera att kvartal fyra 2019 är bolagets bästa kvartal någonsin", säger vd Sven-Olof Johansson.
Fastpartners hyresintäkter uppgick till 454,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet (368,4), en ökning med 23,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 227,6 miljoner kronor (173,9), en ökning med 30,9 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 1 374,5 miljoner kronor (521,8), en ökning med 163,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 7,55 kronor (2,83), vilket innebär en ökning med 166,8 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet för kvartalet uppgick till 1 420,2 (477,4) miljoner kronor.

Fastpartner föreslår 1,90 kronor i utdelning (1,60) per A-aktie, en utdelning om 5,0 kronor (0,0) per A-aktie samt en utdelning om 6,68 kronor (6,68) per preferensaktie.

Fastpartner uppger att man redan har uppnått ställda mål för 2020. Nya mål ska nu tas fram och fastställas vid ett styrelsemöte den 23 april för att sedan presenteras i delårsrapporten samma dag.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom