Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Handelsbanken: Kronan inte särskilt svag

2019-06-17 10:25
Foto: Martina Holmberg / TT

Handelsbanksekonomerna Anders Bergvall och Johan Löf menar att undervärderingen av kronan inte är så stor som många har argumenterat för.

I takt med att kronan har försvagats har debatten tagit fart, media har diskuterat vilken roll Riksbankens penningpolitik har, hur en generell riskaversion drabbar små öppna ekonomier och hur den globala osäkerheten är hög.

"Men debatten har inte slutat där: hypoteser behandlas som sanningar och utmanas inte. Tänk om kronan har försvagats men inte bör betraktas som särskilt svag?".

Det skriver Handelsbanksekonomerna Anders Bergvall och Johan Löf i ett kundbrev på måndagen.

I rapporten går de igenom fundamenta bakom växelkurstrender och lyfter upp statistiska svagheter i jämförelser av prisdata i olika länder, och ekonomernas slutsats är att en betydande del av trendförsvagningen av den svenska kronan de senaste tio åren kan förklaras av att inflationen har stigit snabbare i Sverige.

"Som en konsekvens av detta är undervärderingen av kronan inte så stor som många har argumenterat för och vår nya 'fair value'-uppskattning är för en svagare krona än vi tidigare har uppskattat", skriver SHB-ekonomerna.

Svensk KPI har visserligen stigit i ungefär utsträckning i Sverige som i euroområdet, men Anders Bergvall och Johan Löf tonar i analysen ner betydelsen av KPI eftersom det endast täcker delar av ekonomin (hushållen), vilket gör att måttet är mindre lämpligt för växelkursbedömningar. Ekonomerna ser också svagheter med att använda BNP-deflatorer och argumenterar för att förändringar i enhetsarbetskostnaderna (ULC) är en bättre indikator.

De konstaterar att ULC har stigit snabbare än KPI i Sverige de senaste åren, och betydligt snabbare än i USA och euroområdet, och det har drivits av att arbetskostnaderna har stigit snabbare i Sverige samtidigt som produktivitetstillväxten har varit den samma som i euroområdet.

"Trendförsvagningen för kronan, från 9 kronor per euro före finanskrisen till dagens 10:70 kan till stor del förklaras av att priserna stigit snabbare i Sverige. Den reala växelkursen i termer av ULC- och PPP-data är nu på samma nivå som före finanskrisen, vilket indikerar att undervärderingen inte är så omfattande som vi tidigare trott", skriver Anders Bergvall och Johan Löf.

Handelsbankens bedömning är nu att kronans jämviktskurs mot euron ligger runt 10 kronor, upp från 9:50 tidigare, och givet att svenska enhetsarbetskostnader väntas stiga snabbare än i euroområdet lär jämviktskursen försvagas något ytterligare de kommande åren.

Enligt handelsbankens bedömning är kronan mer undervärderad mot dollarn, men deras bedömning om kronans jämviktskurs har ändå justerats upp till cirka 8, från tidigare 7:50.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom