Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp billigt handelsbolag

2019-05-22 18:00

ANALYS Valutavinden har vänt och handelsföretaget har fått upp förvärvstempot på den mycket fragmenterade marknaden. Affärsvärlden ser köpläge.

KÖP Kanske har handelsbolaget Bufab Stockholmsbörsens allra tråkigaste affärsidé: Bolaget köper in muttrar, skruvar, buntband och andra så kallade c-parts för att sedan sälja vidare till kunder i industrin.

Utsikterna för bolaget ter sig dock desto mer spännande. Bufabs marknadsandel uppgår till bara drygt en procent av en fortfarande extremt fragmenterad marknad som går mot konsolidering. Bufab har profilerat sig mot hållbarhetstrenden, vilket är en fördel då nya ESG-direktiv gör gällande att alla bolag har ansvar för sina underleverantörers hållbarhetsarbete. I till exempel bolagsfusioner kan det handla om hundratals leverantörer som måste kontrolleras, men då kan bolagen i stället välja Bufab som gör jobbet åt dem.

I dag finns Bufab i 28 länder och numera kommer 70 procent av bolagets intäkter utanför Sveriges gränser, vilket har minskat exponeringen mot den svaga kronan. Totalt har detta inneburit en positiv valutaeffekt och stigande bruttomarginal för koncernen. Under första kvartalet nådde bruttomarginalen för koncernen 29 procent och kvartalsresultatet var rekordhöga 84 miljoner kronor.

Med modesta tillväxtantaganden värderas Bufab till p/e 12,6 respektive 11,5 på Affärsvärldens prognoser för 2019 respektive 2020. Dessutom ligger ev/ebit under 10 för båda prognosåren, lägre än den dubbelt så stora schweiziska konkurrenten Bossard.

Skulle Bufab komma upp sig i förvärvsligan finns det stort utrymme för uppvärdering, men även om bolaget fortsätter med sin relativt defensiva förvärvsstrategi lockar de billiga och stabila vinsterna till köp.

Detta är en kortversion av aktierådet Lönsamma muttrar.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom