Kronkursen stärks

2016-02-18 10:41 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna steg på bred front under torsdagsförmiddagen samtidigt som kronan stärktes generellt, efter den starka svenska inflationsstatistiken för januari. I Europa handlades obligationsräntorna överlag lägre, i linje med USA-tendensen som följde ett mer duvaktigt protokoll från Federal Reserve än väntat.

De svenska konsumentpriserna, KPI, var ned 0,3 procent i januari jämfört med månaden innan och årstakten var +0,8 procent. Analytikernas förväntningar var att årstakten skulle uppgå till +0,5 procent och månadstakten till -0,6 procent, enligt SIX News enkät.

"Utfallet är säkerligen en lättnad för Riksbanken där såväl KPI som KPIF hamnade över Riksbankens senaste prognos. Uppgången i inflationen var bred", kommenterade Åke Gustafsson, senior ekonom på Swedbank, på torsdagen.

"Den kortsiktiga pressen på Riksbanken avtar något: -0,5 procent (i reporänta) bör vara botten", kommenterade SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist efter statistiken.

Nordeas analyschef Torbjörn Isaksson uppgav däremot att det fortsatt finns en risk för att centralbanken kommer att vidta mer åtgärder framöver.

"Anledningen är, som så många gånger förr, kronan. Den handelsviktade valutakursen stärkte inflationssiffrorna med 0,5 procent. Trenden med en starkare krona kan mycket väl fortsätta, vilket i så fall kommer att dra ned inflationen. För att nå en smidig och gradvis förstärkning av kronan i linje med Riksbankens prognos, kan banken mycket väl behöva vidta ytterligare åtgärder. Mycket beror på hur långt ECB kommer att gå", skrev Isaksson i en kommentar.

OECD meddelade att man sänker BNP-tillväxtprognoserna för världsekonomin till 3,0 procent 2016 och till 3,3 procent 2017. Enligt den tidigare konjunkturprognosen som presenterades i november förra året räknade OECD med en tillväxt på 3,3 procent 2016 och 3,6 procent 2017.

"Prognoserna har återigen reviderats ned i ljuset av den senaste statistiken som varit en besvikelse. Tillväxten bromsar in i många tillväxtländer samtidigt som mogna ekonomier visar en väldigt blygsam återhämtning. Låga priser pressar även råvaruexportörerna", skrev OECD i en kommentar.

Protokollet från Federal Reserves januarimöte visade att de flesta Fed-ledamöter var bekymrade över utvecklingen på aktiemarknaderna efter höjningen i december. Ledamöterna såg också en ökad osäkerhet kring de ekonomiska utsikterna, och en mer uttalad nedsiderisk för ekonomin än i december.

"Protokollet var definitivt åt det duvaktiga hållet och baserat på protokollet är det svårt att se någon ytterligare räntehöjning åtminstone fram till juni", kommenterade Danske Bank.

Kinas centralbank har enligt källor till Bloomberg vidtagit ytterligare åtgärder för att styra räntenivåerna till lägre nivåer, genom att minska utlåningsräntorna till bankerna för andra gången i år.

"PBOC försöker hitta vägar till penningpolitiska lättnader utan att göra en högprofilåtgärd som en styrräntesänkning", kommenterade Louis Kujis, chefsekonom för Oxford Economics Asienbevakning.

Den japanska exporten sjönk med 12,9 procent i januari, vilket var det fjärde negativa utfallet på rad och den lägsta årstakten sedan 2009. Exporten till Kina sjönk med nära 18 procent. Importen var samtidigt ned med 18 procent under månaden.

Vice riksbankschef Per Jansson har enligt ett förskrivet anförande på torsdagen upprepat mantrat om en fortsatt hög beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

I eftermiddag väntas det penningpolitiska protokollet från ECB:s senaste möte, som kan ge ledtrådar om vilka åtgärder som kan tänkas komma vid marsmötet.  Amerikansk statistik består av veckostatistik över nya arbetssökande och konsumentförtroende, Philadelphia Fed-index för februari, och ledande indikatorer för januari.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom