Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lyft för Nederman

2019-04-17 08:15
Nedermangruppen är en leverantör och utvecklare av produkter och lösningar inom miljöteknik. Foto: Nederman

Verkstadsbolagets vinst, orderingång och omsättning steg rejält för kvartalet.

Miljöteknikbolaget Nederman redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan och rapporterar även högre vinst. Bolaget ser en fortsatt osäkerhet på marknaderna men har en positiv grundsyn. 

Orderingången under första kvartalet landade på 1 019,0 miljoner kronor (781,7), en ökning med 30 procent mot föregående år. Justerat för valutaeffekter var det en ökning på 22,9 procent. 

Omsättningen uppgick till 1 036,4 miljoner kronor (781,7), en ökning med 33 procent mot föregående år. Justerat för valutaeffekter motsvarar det en ökning på 24,4 procent.

Rörelseresultatet blev 72,1 miljoner kronor (62,9), med en rörelsemarginal på 7,0 procent (8,0). 

Resultatet efter skatt blev 46,2 miljoner kronor (36,7), en ökning med 26 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,32 kronor (1,05).

"Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tid och att stora projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi har stärkt våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas", uppger vd Sven Kristensson i rapporten.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom