Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lyft för Wise Group

2015-11-20 07:56

Wise Group redovisar ett resultat efter finansnetto på 6,1 miljoner kronor (1,8) för det tredje kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 5,8 miljoner (1,6).

Nettoresultatet uppgick till 4,7 miljoner (1,4) eller 0,63 kronor per aktie efter utspädning (0,19).

Nettoomsättningen var 137 miljoner (115).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,3 miljoner (-7,0).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom