Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Negativt resultat för Hifab

2019-08-19 09:44

"Som tidigare meddelats har tillväxtsatsningar, samt störningar i projektverksamheten, bidragit till en omsättningsminskning och ett negativt resultat för det andra kvartalet", skriver vd Patrik Schelin i delårsrapporten.

First North-listade Hifabs omsättning sjönk till 91,2 miljoner kronor (106) för det andra kvartalet 2019. Rörelseresultatet i verksamheten blev -6,5 (5,0).

Bolagets pågående tillväxtsatsning, som avser den svenska verksamheten, innebär bland annat att ett nytt marknadsområde har startats och att bolaget har anställt ett stort antal konsulter samt förstärkt ledarskapet med flera chefer. Sedan årsskiftet har Hifab anställt över 70 nya medarbetare, varav 44 redan har börjat.

"Initialt har vi kostnader runt dessa rekryteringar och andra åtgärder vilka förväntas ge positiv effekt med ökad omsättning och förbättrat resultat från och med slutet av året", uppger Patrik Schelin.

Vidare beskriver han att marknaden generellt varit stabil för samtliga marknadsområden samtidigt som bolaget har drabbats av störningar i projektverksamheten under våren.

Hifab har också drabbats av att en beställare är under rekonstruktion, vilket inneburit att resultatet belastas av befarade kundförluster med 0,8 miljoner kronor.

"Tillväxtsatsningen och störningar i projektverksamheten har inneburit en temporär effektivitetsminskning med lägre debiteringsgrad samt reservationer för engångskostnader. Därutöver finns en kalendereffekt som innebär att årets andra kvartal innehåller 1,5 produktionsdagar färre jämfört med föregående år, vilket negativt påverkar resultatet i storleksordningen 1,5 miljoner kronor", skriver Patrik Schelin.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom