Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ny förlust för RBS

2016-02-26 08:22
Foto: AP Photo/Sang Tan/TT

Royal Bank of Scotland redovisar ett resultat före skatt på -2.950 miljoner pund (-683) för det fjärde kvartalet 2015.

Intäkterna var 2.484 miljoner (2.965), varav räntenetto stod för 2.162 miljoner (2.382).

Kostnader var -5.761 miljoner (-4.318), varav juridiska kostnader och andra uppföranderelaterade kostnader var -2.124 miljoner (-1.164).

Kreditförlusterna var 327 miljoner (+670).

Resultatet från kvarvarande verksamheter var -2.689 miljoner (-1.723). Inklusive verksamheter under avveckling blev resultatet -2.599 miljoner (-5.605).

Kärnprimärkapitaltäckningsgraden uppgick till 15,5 procent (11,2) vid årets utgång.

De ordinarie utdelningarna väntas nu återupptas senare än det första kvartalet 2017, vilket var den tidpunkt som banken tidigare hade guidat för. Svårighet att separera och avyttra Williams & Glyn samt osäkert kring tvister i USA ligger bakom senareläggningen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom