Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Nya affärer mellan Arnhults bolag

2017-10-11 14:14
Rutger Arnhult, vd för Klövern. Foto: Klövern

Klövern och Corem vill byta fastigheter med varandra och Corem vill köpa en fastighet från storägarens bolag. Den gemensamma nämnaren är finansmannen Rutger Arnhult.

På onsdagen meddelar fastighetsbolagen Klövern och Corem Property en bytesaffär.

Corem vill sälja tre fastigheter i Norrköping, och därmed lämna staden, plus en tomträtt till en fastighet i Stockholm till Klövern för ett underliggande fastighetsvärde om totalt 152 miljoner kronor.

Samtidigt vill Klövern sälja tre fastigheter i Stockholm och tomträtten till en fastighet i Stockholmsområdet till Corem för ett underliggande fastighetsvärde om 238 miljoner kronor. Mellanskillnaden mellan de båda affärerna ska regleras kontant.

Senare på onsdagen meddelas att Corem ska få köpa en Jönköpingsfastighet av ett bolag som ägs till 85 procent av finansmannen Rutger Arnhults helägda bolag M2 Asset Management. Köpeskillingen här baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 126 miljoner kronor, som kan justeras mot eventuella ändringsarbeten enligt hyresavtal.

Rutger Arnhult på många stolar i och med ask-i-ask-ägande

Finansmannen Rutger Arnhult är vd, största ägare och styrelseledamot i Klövern plus största ägare och styrelseledamot i Corem.

Rutger Arnhult med bolag äger 15,1 procent av kapitalet och 15,8 procent av rösterna i Klövern, enligt ägartjänsten Holdings. Corem är Klöverns näst största ägare, med 14,9 procent av kapitalet och 14,0 procent av rösterna. Arnhults bror Urban Terling, med bolag, äger 1,5 procent av kapitalet och 7,3 procent av rösterna i Klövern.

I Corem i sin tur äger Arnhult till 44,1 procent av kapitalet och 46,9 procent av rösterna medan Terling som näst största ägare har 11,4 procent av kapitalet och 12,2 procent av rösterna.

I och med närståenderelationer plus transaktionsbeloppens storlek måste ovan nämnda affärer godkännas av extra bolagsstämma i Corem.

För det större Klöverns del bedöms inte bytesaffären med Corem vara av så sådan storlek att det behövs godkännande från bolagsstämma.

Efter lunchtid på onsdagsbörsen har Corem har stigit 5,3 procent medan Klövern är upp med marginella 0,3 procent. Stockholmsbörsens breda index OMXSGI var samtidigt ned 0,3 procent.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom