Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad omsättning för Björn Borg

2019-02-22 07:49
Foto: Björn Borg

Varumärkesbolaget Björn Borg redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 196,9 miljoner kronor (170,3), en ökning med 16 procent mot föregående år. Exklusive valutaeffekter steg omsättningen med 11,6 procent.

Nettomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 36,3 miljoner kronor (29,4), en ökning med 23,6 procent.

Bruttomarginalen låg på 55,5 procent (58,3).

Rörelseresultatet blev 16,0 miljoner kronor (16,9), med en rörelsemarginal på 8,1 procent (9,9). 

Resultatet efter skatt blev 14,6 miljoner kronor (11), en ökning med 33 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,58 kronor (0,43), vilket innebär en ökning med 35 procent mot föregående år. 

Björn Borg föreslår 2,00 kronor i utdelning (utskiftning) (2,00).

Bolaget har uppdaterat de finansiella målen för 2015-2019, vilka senast fastställdes 2015:

- Årlig omsättningstillväxt på minst 5 procent
- Årlig rörelsemarginal på minst 10 procent 
- En årlig utdelning om minst 50 procent av nettoresultatet efter skatt
- Soliditeten bör ej understiga 35 procent (innan IFRS 16 träder i kraft)

Tidigare var målsättningen att nå en omsättning på 1 miljard kronor 2019 med en rörelsemarginal på 15 procent. Utdelningsmål och soliditetsmål har inte ändrats vid dagens uppdatering.

Under helåret 2018 var omsättningen 709,6 miljoner kronor (696,5) och rörelsemarginalen låg på 10 procent (7,9).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom