Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad vinst - men negativ organisk tillväxt för Hexagon

2019-10-30 12:32
Ola Rollén, vd för Hexagon. Foto: Jörgen Appelgren

Hexagons organiska tillväxt uppgick till totalt -3 procent under det tredje kvartalet. I Kina backade bolagets försäljning med 23 procent på organisk basis.

"Hexagon redovisade stark lönsamhet och starkt kassaflöde trots fortsatta utmaningar i Kina som påverkade försäljningstillväxten under kvartalet", skriver Hexagons vd Ola Rollén i rapporten för det tredje kvartalet och betonar att särskilt elektronikbranschen i Kina var hämmande för tillväxten.

I det andra kvartalet var Hexagons organiska tillväxt totalt -1 procent, där Kina krympte med 25 procent.

Hexagons justerade rörelseresultat uppgick till 236 miljoner euro, något högre än motsvarande kvartal i fjol och i linje med analytikers förväntningar enligt Infront Data.

"Detta är ett bevis på att vår affärsmodell är motståndskraftig och de omstruktureringsåtgärder vi annonserade i andra kvartalet har gett effekt", skriver Ola Rollen i rapporten.

Han avslutar vd-ordet med att uppge att marknadsklimatet fortsätter att vara "utmanande" på kort sikt, samtidigt som han uppger att bolaget är övertygat om sin förmåga att "leverera enligt vår långsiktiga strategi för att nå de finansiella målen 2021".

Av rapporten framgår vidare att Hexagons enhet PPM, verksamt inom bland annat oljeindustrin, växte med 8 procent organiskt under kvartalet, drivet av "design och bygg".

Nettoomsättningen uppgick till 956 miljoner. I Infront Datas konsensusprognos låg förväntningar om en nettoomsättning på 965 miljoner euro.

Hexagons affärsområde Geospatial Enterprise Solutions (GES) hade under årets tredje kvartal en organisk tillväxt på -2 procent medan Industrial Enterprise Solutions (IES) noterade en organisk tillväxt i intäkterna på -5 procent.

Förväntat enligt Infront Data var en organisk tillväxt på +1,5 procent för GES respektive -5,5 procent för IES.

Gällande divisionerna inom GES rapporterade Geosystems -3 procent organisk tillväxt. Safety & Infrastructure hade +1 procent organisk tillväxt och Positioning Intelligence 0 procent.

Inom IES hade Manufacturing Intelligence -9 procents organisk tillväxt. PPM rapporterade +8 procent organisk tillväxt, drivet av stark efterfrågan inom design och bygg, speciellt i Nordamerika.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom