Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

PA Resources faller efter nedskrivningar

2015-01-20 10:10
Didonplattformen med borrigg. Foto: PA Resources AB

Olje- och gasbolaget PA Resources meddelade i dag att en nedskrivning på 2,1 miljarder kronor kommer rapporteras i bokslutskommunikén 2014 efter ytterligare nedskrivningstester genomförts under bokslutsprocessen.

Förlusten som nedskrivningarna bär med sig, väntas resultera i att bolagets eget kapital kommer att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om så är fallet, kommer det att framgå via kontrollbalansräkning som bolaget upprättat och då måste en extra bolagsstämma kallas för att besluta huruvida bolaget ska likvideras eller fortsätta sin verksamhet.

Kostnaderna innebär även att bolaget bryter mot sina finansiella kovenanter för sina SEK- och NOK-denominerade obligationslån per den 31 december 2014. Bolaget avser att kalla till obligationsägarmöten för sina utestående obligationslån, för att föreslå ändringar till eller avståenden från vissa av villkoren inom obligationsavtalen.

Aktien är i skrivande stund ned 31 procent till 1,54 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom