Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SCB-fel riskerar att vilseleda finanspolitiken

2019-12-03 10:19
Foto: Karin Wesslén / TT

Riksrevisionen kritiserar Statistiska centralbyrån (SCB) för brister i myndighetens statistikleveranser. Bristerna riskerar att finanspolitiska beslut fattas på felaktiga grunder, enligt revisorerna.

SCB har i konjunkturuppgångar systematiskt underskattat styrkan i svenska offentliga finanser, enligt Riksrevisionen. Även BNP-utfall har underskattats systematiskt i SCB:s preliminära beräkningar.

"Systematiska fel i statistiken riskerar att leda till systematiska fel i finanspolitiken", skriver riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen skriver samtidigt att SCB behöver ta ett större ansvar för den statistik som inhämtas av andra aktörer.

Revisorerna tillägger att de felaktigheter i statistiken från SCB:s arbetskraftsundersökningar som uppdagats under hösten inte förändrar Riksrevisionens slutsatser om nationalräkenskapernas kvalitet.

Läs mer: Finansministern om SCB: Oerhört allvarligt

Slutsatsen, trots bristerna, är att kvaliteten på nationalräkenskaperna är "tillräckligt god" för att användas som underlag.

Rättad: En tidigare version innehöll en missvisande koppling mellan fel i SCB:s arbetsmarknadsstatistik och Riksrevisionens granskning av nationalräkenskaperna.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom