Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstras för Duni

2019-02-14 08:01
Servetter från Duni. Foto: Duni

Servettbolaget Duni redovisar ökande intäkter samtidigt som rörelseresultatet sjönk kraftigt i fjärde kvartalet 2018. Resultatförsämringen förklaras av fortsatt höga massapriser i kvartalet. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 5 kronor. 


Nettoomsättningen steg till 1 460 miljoner kronor (1 254), en ökning med 16 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (159), med en rörelsemarginal på 6,0 procent (12,7). 

Resultatet före skatt var 74 miljoner kronor (155). 

Resultatet efter skatt blev 58 miljoner kronor (121). Resultat per aktie hamnade på 1,21 kronor (2,55), vilket innebär en minskning med 53 procent mot föregående år. 

Duni föreslår att utdelningen lämnas oförändrad på 5 kronor per aktie (5). 

Massapriserna är fortsatt höga med en uppgång på cirka 35 procent jämfört med motsvarande period förra året. Prishöjningar för att väga upp råmaterialpriserna har implementerats och ytterligare prishöjningar är påbörjade.

Bolaget vidtar tre marginalförbättrande imitativ: 
* Den senast aviserade prishöjningen är implementerad och kommer att få gradvis effekt under första kvartalet 2019. 
* Duni har startat en större optimering av logistikflödet där bolaget ser framför sig positiva effekter både vad gäller egna kostnader och miljön. Detta initiativ förväntas få gradvis positiv effekt under 2019. 
* Bolaget startade i tredje kvartalet 2018 ett effektiviseringsprogram för indirekta kostnader inklusive personalminskningar. I fjärde kvartalet togs 31 miljoner kronor i omstruktureringskostnader för detta initiativ. Besparingarna relaterat till programmet när det är fullt genomfört beräknas uppgå till drygt 35 miljoner kronor i årstakt. Även detta program beräknas få en stegvis ökad effekt under 2019.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom