Enterprise Value (EV)

På svenska kallat rörelsevärde eller bolagsvärde. Definieras vanligen som börsvärde plus nettoskuld. Enterprise Value skiljer sig från börsvärde på så sätt att börsvärdet inte tar ett bolags skulder i beaktning. Alltså kan man argumentera att rörelsevärdet är ett mer rättvist mått på ett bolags storlek.

Tillbaka till Börsguiden