Sagax förvärvar sex fastigheter för 625 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Sagax har genom fem separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter i Paris och två fastigheter i Nederländerna.

Investeringen uppgår till 625 miljoner kronor, varav 458 miljoner kronor avser Paris och 167 miljoner kronor i Nederländerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 45 800 kvadratmeter som främst består av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 42 miljoner kronor, uthyrningsgraden uppgår till 86 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 5,1 år.