Om erbjudandet

Erbjudande 12 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Teckningskurs 8.6 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-21
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 7 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.9 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acosense
VD Per Hellman
Styrelseordförande Ingvar Andersson
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 4.3 miljoner
Hemsida www.acosense.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Chalmers Ventures 4.9 Mkr 13.4%
Divergensia 5.5 Mkr 14.9%
Almi 2.5 Mkr 6.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Almi 0.5 Mkr 4.2%
Per Nilsson 0.5 Mkr 4.2%
Med flera
Totalt åtagande: 7.2 Mkr 60.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.