Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 41%
Börsvärde efter notering 41 Mkr
Teckningskurs 5.5 SEK
Sista teckningsdag 2016-12-06
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acousort
VD Torsten Freltoft
Styrelseordförande Martin Linde
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 41 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.51 miljoner
Hemsida acousort.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Thomas Laurell 5.9 Mkr 14.3%
Stefan Scheding 4.6 Mkr 11.2%
Torsten Freltoft 4.6 Mkr 11%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 4.5 Mkr 41.2%
Totalt åtagande: 4.5 Mkr 41.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.