Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 42%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 6.9 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-28
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 6 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.3 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acucort
VD Mats Lindfors
Styrelseordförande Sten Sörensen
Omsättning -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 6.97 miljoner
Hemsida acucort.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
P.U.L.S 11.9 Mkr 24.7%
Sparbanksstifelsen Skåne 1.8 Mkr 3.7%
BE Participation 1.4 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Christian Berger, m.fl. 0.5 Mkr 3.3%
Oliver Molse, m.fl. 0.4 Mkr 2.6%
Gerhard Dal 0.2 Mkr 1%
Rune Löderup 0.2 Mkr 1%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 0.7%
Med flera
Totalt åtagande: 6.4 Mkr 42.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.