Om erbjudandet

Erbjudande 158 Mkr (48% nyemission)
Säkrad andel (%) 86%
Börsvärde efter notering 705 Mkr
Teckningskurs 60 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-06
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 136 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (6.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Adtraction Group
VD Simon Gustafson
Styrelseordförande Elin Eriksson
Omsättning 647 Mkr
Antal anställda 80
Börsvärde efter notering 705 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.38 miljoner aktier (45.8%)
Antal aktier efter notering 11.75 miljoner
Hemsida investor.adtraction.com/se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Simon Gustafson (vd och medgrundare) 148.5 Mkr 21.1%
Markus Bjernvall (Plattformsansvarig, ledamot och medgrundare) 136 Mkr 19.3%
Jacob Notlöv via LLJ Property 99.7 Mkr 14.1%
Harald Bang-Melchior via bolag 75 Mkr 10.6%
RoosGruppen 70.6 Mkr 10%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Jacob Notlöv via LLJ Property 42.7 Mkr 27.1%
Simon Gustafson (vd och medgrundare) 26.2 Mkr 16.6%
Markus Bjernvall (Plattformsansvarig, ledamot och medgrundare) 24 Mkr 15.2%
Magnus Hagström (anställd) 5.9 Mkr 3.7%
Christian Longberg (CTO och medgrundare) 4.7 Mkr 3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
RoosGruppen 70.6 Mkr 44.7%
Bang-Melchior Holding 35.2 Mkr 22.3%
Concejo 20 Mkr 12.7%
Øivind Brunsell (VD för Adtractions norska dotterbolag) via BRNO 10 Mkr 6.3%
Totalt åtagande: 135.7 Mkr 86%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.