Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Teckningskurs 7.5 SEK
Sista teckningsdag 2018-10-16
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.7 Mkr (8.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Hamilton

Bolagsfakta vid notering

Bolag Adverty
VD Niklas Bakos
Styrelseordförande Henrik Sundewall
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.06 miljoner aktier (52.9%)
Antal aktier efter notering 13.34 miljoner
Hemsida www.adverty.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Niclas Kjellgren 22.6 Mkr 22.6%
Niklas Bakos 22 Mkr 21.9%
Pontus Dahlström 7.2 Mkr 7.2%
Mangold FK 4.6 Mkr 4.6%
Nordic XR Startups 3 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.