Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Teckningskurs 7.5 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2020-06-15
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 10 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (16.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aegirbio
VD Martin Linde
Styrelseordförande Anders Ingvarsson
Omsättning -
Antal anställda Ingen uppgift
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.24 miljoner aktier (37.3%)
Antal aktier efter notering 8.7 miljoner
Hemsida aegirbio.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Life Assays 23.4 Mkr 35.9%
Abreos Sweden 23.4 Mkr 35.9%
John Fällström 2 Mkr 3.1%
Martin Linde 0.8 Mkr 1.3%
Mikael Blihagen 0.5 Mkr 0.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Fällström 2 Mkr 13.3%
Martin Linde (via bolag) 0.5 Mkr 3.3%
Mikael Blihagen 0.5 Mkr 3%
Gerhard Dal 0.4 Mkr 2.7%
Fredrik Häglund 0.1 Mkr 0.7%
Med flera
Totalt åtagande: 5 Mkr 33.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
John Fällström 3.6 Mkr 23.8%
Martin Linde 1.4 Mkr 9.5%
Gerhard Dal 1.4 Mkr 9.5%
John Bäck 0.7 Mkr 4.8%
Mikael Blihagen 0.4 Mkr 2.7%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 66.7%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.