Om erbjudandet

Erbjudande 6 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Teckningskurs 20 SEK
Sista teckningsdag 2016-12-02
Antal flaggor 8 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 6 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (16.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aerowash
VD Niklas Adler
Styrelseordförande Jan Nilsson
Omsättning -
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.36 miljoner aktier (61%)
Antal aktier efter notering 2.22 miljoner
Hemsida aerowash.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordic Ground 4.2 Mkr 9.5%
New Equity Venture 11.2 Mkr 25.2%
Joakim Adler 6.8 Mkr 15.3%
Niklas Adler 6.8 Mkr 15.3%
Richard Näsström 0.6 Mkr 1.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G.Månsson 1.5 Mkr 25%
Nordic Emotion 1.5 Mkr 25%
R.Näsström 1 Mkr 16.7%
G.Jansson 0.4 Mkr 6.7%
Med flera
Totalt åtagande: 6 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.