Om erbjudandet

Erbjudande 2119 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 2119 Mkr
Teckningskurs 1.8 EUR (1.75 - 1.85)
Sista teckningsdag 2019-10-02
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 46 Mkr (2.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Deutsche Bank, Swedbank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Akelius D-aktie
VD Pål Ahlsén
Styrelseordförande Anders Lindskog
Omsättning 5371 Mkr
Antal anställda 1403
Börsvärde efter notering 2119 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 110 miljoner
Hemsida www.akelius.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
- - -

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.