Om erbjudandet

Erbjudande 8 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 43%
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Teckningskurs 8 SEK
Sista teckningsdag 2020-11-25
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.9 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Företagsfinansiering Fyrstad AB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Alltainer
VD Jakob Kesje
Styrelseordförande Mikael Palm Andersson
Omsättning 7 Mkr
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.06 miljoner aktier (80.2%)
Antal aktier efter notering 6.31 miljoner
Hemsida alltainer.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jakob Kesje via bolag 10.2 Mkr 20.2%
Tommy Tuong Nguyen via bolag 10 Mkr 19.8%
Per Johannesson via bolag 10 Mkr 19.8%
Phuong Trieu via bolag 10 Mkr 19.8%
Annette Thystrup 1.2 Mkr 2.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Annette Thystrup 0.6 Mkr 7.5%
Sven Wennhall 0.4 Mkr 5%
Jakob Kesje via bolag 0.2 Mkr 2.5%
Göran Ofsén 0.2 Mkr 3%
Företagsfinansiering Fyrstad AB 0.2 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 3.4 Mkr 42.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.