Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 78%
Börsvärde efter notering 529 Mkr
Teckningskurs 14 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-16
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 155 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 19 Mkr (9.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Hamilton

Bolagsfakta vid notering

Bolag AlzeCure
VD Johan Sandin
Styrelseordförande Thomas Pollare
Omsättning -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 529 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.71 miljoner aktier (4.5%)
Antal aktier efter notering 37.77 miljoner
Hemsida www.alzecurepharma.se/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
BWG Invest Sarl 37.8 Mkr 7.2%
Stiftelsen AlzeCure 23.9 Mkr 4.5%
Danica Pension 19.5 Mkr 3.7%
Peter Thelin 16.1 Mkr 3.1%
Pontus Forsell 11.9 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
William Gunnarsson 23 Mkr 11.5%
SEB-stiftelsen 19.6 Mkr 9.8%
Erik Penser Bank (för kunders räkning) 12 Mkr 6%
Totalt åtagande: 155 Mkr 77.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.