Om erbjudandet

Erbjudande 54 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 92%
Börsvärde efter notering 102 Mkr
Teckningskurs 16.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-23
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 50 Mkr
Emissionskostnad 11 Mkr (19.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aqurat, Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Annexin Pharmaceuticals
VD Annette Colin Lövgren
Styrelseordförande Philip Siberg
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 102 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 6.17 miljoner
Hemsida www.annexinpharma.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mikael Lönn 10.4 Mkr 10.2%
Frostskog 5.7 Mkr 5.6%
Skogsmöllan 3.6 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 91.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 12 Mkr 22.1%
Mikael Lönn 10 Mkr 18.4%
Dividend 4.4 Mkr 8%
Oliver Molse, m.fl. 1.1 Mkr 2%
Rune Löderup 1 Mkr 1.8%
Med flera
Totalt åtagande: 50 Mkr 91.9%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.