Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 22%
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Teckningskurs 16 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-09-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 4 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aprendere Skolor
VD Lars Tunberg
Styrelseordförande Paul-Eric Lindquist
Omsättning 196 Mkr
Antal anställda 240
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.01 miljoner aktier (80.1%)
Antal aktier efter notering 6.25 miljoner
Hemsida aprendereskolor.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Tunberg 40 Mkr 40%
Carl Tunberg 40 Mkr 40%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Paul-Eric Lindquist 0.1 Mkr 0.3%
Anne Söderström 0.1 Mkr 0.3%
Maria Jannering 0.1 Mkr 0.3%
Stefan Andersson 0.1 Mkr 0.3%
Hans Ahlgren 0 Mkr 0.2%
Med flera
Totalt åtagande: 0.3 Mkr 21.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Lars Tunberg 2.5 Mkr 12.5%
Carl Tunberg 1.5 Mkr 7.5%
Totalt åtagande: 4 Mkr 20%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.