Om erbjudandet

Erbjudande 3632 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 15%
Börsvärde efter notering 11175 Mkr
Teckningskurs 6.17 SEK (5.712 - 6.636)
Sista teckningsdag 2018-06-13
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 534 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Morgan Stanley, Bruun & Hjejle, Citigroup
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, Fossar, Islandsbanki, Landsbankinn

Bolagsfakta vid notering

Bolag Arion Bank
VD Höskuldur H. Ólafsson
Styrelseordförande Eva Cederbalk
Omsättning 4441 Mkr
Antal anställda 1299
Börsvärde efter notering 11175 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0%
Antal aktier efter notering 1810 miljoner
Hemsida www.arionbanki.is
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kaupskil 3229.9 Mkr 28.9%
Trinity Investments 1536.1 Mkr 13.8%
Taconic Capital Advisors 1234.8 Mkr 11.1%
Sculptor Investments 812 Mkr 7.3%
Arion Bank 1173.1 Mkr 10.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Kaupskil 3631.9 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lansdowne Partners 335.2 Mkr 9.2%
Miton Asset Management 198.5 Mkr 5.5%
Totalt åtagande: 533.6 Mkr 14.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.