Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Teckningskurs 98 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-12
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (30.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare DNB, Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Avanza Bank, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aros Bostad
VD Magnus Andersson
Styrelseordförande Johan Gustavsson
Omsättning 41 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.31 miljoner aktier (8.5%)
Antal aktier efter notering 3.61 miljoner
Hemsida arosbostad.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Vencom Residential 11.6 Mkr 3.3%
Samir Taha (via bolag) 11 Mkr 3.1%
Per Rutegård (via bolag) 5.4 Mkr 1.5%
LMK 285.6 Mkr 80.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.