Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Teckningskurs 98 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-12
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (30.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare DNB, Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Avanza Bank, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aros Bostad
VD Magnus Andersson
Styrelseordförande Johan Gustavsson
Omsättning 41 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.31 miljoner aktier (8.5%)
Antal aktier efter notering 3.61 miljoner
Hemsida arosbostad.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Vencom Residential 11.6 Mkr 3.3%
Samir Taha (via bolag) 11 Mkr 3.1%
Per Rutegård (via bolag) 5.4 Mkr 1.5%
LMK 285.6 Mkr 80.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.