Om erbjudandet

Erbjudande 68 Mkr (59% nyemission)
Säkrad andel (%) 66%
Börsvärde efter notering 544 Mkr
Teckningskurs 50 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-11
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 45 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 13 Mkr (19.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare DNB
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Hammarskiöld

Bolagsfakta vid notering

Bolag Atvexa
VD Katarina Sjögren
Styrelseordförande Sara Karlin
Omsättning 863 Mkr
Antal anställda 1331
Börsvärde efter notering 544 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.37 miljoner aktier (86.2%)
Antal aktier efter notering 10.87 miljoner
Hemsida www.atvexa.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Brune 197.1 Mkr 36.2%
Peter Weiderman 197.1 Mkr 36.2%
Sara Karlin 45.2 Mkr 8.3%
Katarina Sjögren 21 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Sara Karlin 6.8 Mkr 10.1%
Katarina Sjögren 10.5 Mkr 15.5%
Cecilia Daun Wennborg 2.8 Mkr 4.1%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Humle 25 Mkr 36.8%
Lancelot 20 Mkr 29.4%
Totalt åtagande: 45 Mkr 66.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.