Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 110 Mkr
Teckningskurs 21 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-05
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 11 Mkr
Emissionskostnad 1.8 Mkr (16% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Capval Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Partner FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ayima
VD Michael Jacobson
Styrelseordförande Thomas Jansson
Omsättning 121 Mkr
Antal anställda 135
Börsvärde efter notering 110 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.24 miljoner
Hemsida www.ayima.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
New Equity Venture 25.2 Mkr 22.9%
Michael Jacobson 19.7 Mkr 17.9%
Michael Nott 19.7 Mkr 17.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G.Månsson 2.9 Mkr 26.2%
R.Näsström 2.1 Mkr 18.7%
Blue Bat 2.1 Mkr 18.7%
Oliver Molse, m.fl. 1 Mkr 8.9%
Med flera
Totalt åtagande: 11.2 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.