Om erbjudandet

Erbjudande 300 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 990 Mkr
Teckningskurs 22 SEK
Sista teckningsdag 2018-12-04
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 138 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Azelio
VD Jonas Eklind
Styrelseordförande Bo Dankis
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 75
Börsvärde efter notering 990 Mkr
Nyckelpersoners ägande 12.1 miljoner aktier (26.9%)
Antal aktier efter notering 44.98 miljoner
Hemsida www.azelio.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kent Janér (via bolag) 243 Mkr 24.6%
Thames Trust 67.2 Mkr 6.8%
Back in Black Capital 66 Mkr 6.7%
BFO Private Equity 42.9 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK 30 Mkr 10%
Byggmästare Anders J Ahlström 25 Mkr 8.3%
Alfred Berg 25 Mkr 8.3%
Back in Black Capital 22 Mkr 7.3%
Kent Janér (via bolag) 15 Mkr 5%
Med flera
Totalt åtagande: 137.5 Mkr 45.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.