Om erbjudandet

Erbjudande 600 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 7%
Börsvärde efter notering 2169 Mkr
Teckningskurs 53 SEK (48 - 58)
Sista teckningsdag 2018-06-05
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 40 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 50 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Setterwalls, Bruhn & Hjejlie Advokat, Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Better Collective
VD Jesper Sørgaard
Styrelseordförande Jens Bager
Omsättning 295 Mkr
Antal anställda 151
Börsvärde efter notering 2169 Mkr
Nyckelpersoners ägande 27.24 miljoner aktier (66.6%)
Antal aktier efter notering 40.92 miljoner
Hemsida bettercollective.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jesper Sørgaard och Christian Kirk Rasmussen 1050.1 Mkr 48.4%
Better Partners 300 Mkr 13.8%
Thomas Høgenhaven 58.2 Mkr 2.7%
Jens Bager 37.3 Mkr 1.7%
Leif Norgaard 17.1 Mkr 0.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jens Bager 20 Mkr 3.3%
Leif Nørgaard 10 Mkr 1.7%
Klaus Holse 6.7 Mkr 1.1%
Søren Jørgensen 2.8 Mkr 0.5%
Totalt åtagande: 39.5 Mkr 6.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.