Om erbjudandet

Erbjudande 600 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 7%
Börsvärde efter notering 2169 Mkr
Teckningskurs 53 SEK (48 - 58)
Sista teckningsdag 2018-06-05
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 40 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 50 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Setterwalls, Bruun & Hjejle, Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Better Collective
VD Jesper Sørgaard
Styrelseordförande Jens Bager
Omsättning 295 Mkr
Antal anställda 151
Börsvärde efter notering 2169 Mkr
Nyckelpersoners ägande 27.24 miljoner aktier (66.6%)
Antal aktier efter notering 40.92 miljoner
Hemsida bettercollective.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jesper Sørgaard och Christian Kirk Rasmussen 1050.1 Mkr 48.4%
Better Partners 300 Mkr 13.8%
Thomas Høgenhaven 58.2 Mkr 2.7%
Jens Bager 37.3 Mkr 1.7%
Leif Norgaard 17.1 Mkr 0.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jens Bager 20 Mkr 3.3%
Leif Nørgaard 10 Mkr 1.7%
Klaus Holse 6.7 Mkr 1.1%
Søren Jørgensen 2.8 Mkr 0.5%
Totalt åtagande: 39.5 Mkr 6.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.