Om erbjudandet

Erbjudande 600 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 44%
Börsvärde efter notering 2113 Mkr
Teckningskurs 24 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 265 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 50 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare DNB, Lindahl, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bioarctic
VD Gunilla Osswald
Styrelseordförande Wenche Rolfsen
Omsättning 154 Mkr
Antal anställda 27
Börsvärde efter notering 2113 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 88.06 miljoner
Hemsida www.bioarctic.se/en
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Lannfelt 856.3 Mkr 40.5%
Pär Gellefors 570.9 Mkr 27%
Karolinska Development 48 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AP3 100 Mkr 16.7%
HBM Healthcare 65 Mkr 10.8%
Handelsbanken Fonder 50 Mkr 8.3%
AP2 25 Mkr 4.2%
John Wattin 25 Mkr 4.2%
Totalt åtagande: 265 Mkr 44.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.