Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 42%
Börsvärde efter notering 281 Mkr
Teckningskurs 10 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-06-04
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 21 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (12% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Translution Capital
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare DNB, Nordnet Bank, Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Biosergen
VD Peder M. Andersen
Styrelseordförande Torsten Goesch
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 281 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.24 miljoner aktier (4.4%)
Antal aktier efter notering 28.1 miljoner
Hemsida biosergen.net
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Östersjöstiftelsen 123.2 Mkr 43.9%
Rosetta Capital 88.6 Mkr 31.5%
SINTEF Venture 18.7 Mkr 6.7%
Peder M. Andersen via bolag 12 Mkr 4.3%
Richard Forster 2.4 Mkr 0.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Östersjöstiftelsen 20 Mkr 40%
Peder M. Andersen 0.6 Mkr 1.1%
Richard Forster 0.2 Mkr 0.5%
Niels Laursen 0.2 Mkr 0.4%
Totalt åtagande: 21 Mkr 42%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.