Om erbjudandet

Erbjudande 1613 Mkr (25% nyemission)
Säkrad andel (%) 35%
Börsvärde efter notering 3493 Mkr
Teckningskurs 62 SEK (54 - 63)
Sista teckningsdag 2017-05-29
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 566 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Danske Bank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Berenberg Bank, Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Boozt
VD Hermann Haraldsson
Styrelseordförande Henrik Theilbjorn
Omsättning 1558 Mkr
Antal anställda 193
Börsvärde efter notering 3493 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 56.34 miljoner
Hemsida www.boozt.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
KP Livsforsikring 344.2 Mkr 9.9%
Sunstone 342.9 Mkr 9.8%
Verdane 285.5 Mkr 8.2%
ECCP 247.4 Mkr 7.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Sunstone 304 Mkr 18.9%
Verdane 284 Mkr 17.6%
ECCO 209.3 Mkr 13%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ferd AS 200 Mkr 12.4%
ATP 200 Mkr 12.4%
Catella 125 Mkr 7.8%
Med flera
Totalt åtagande: 566 Mkr 35.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.