Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 214 Mkr
Teckningskurs 20.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-01
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (9.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordic Issuing, Markets & Corporate Law, Shark Communication

Bolagsfakta vid notering

Bolag BPC Instruments
VD Jing Liu
Styrelseordförande Gustaf Olsson
Omsättning 28 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 214 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.31 miljoner aktier (89.1%)
Antal aktier efter notering 10.45 miljoner
Hemsida www.bpcinstruments.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jing Liu via BPCI Holding 139.8 Mkr 65.2%
Gustaf Olsson 26.1 Mkr 12.2%
Kristofer Cook via Sustainable Holding Sweden 24.9 Mkr 11.6%
LU Innovation 9 Mkr 4.2%
Polynom Investment 3 Mkr 1.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom Invest 3 Mkr 20%
Ahmed Mirée 1.5 Mkr 10%
Kent Eklund 1.1 Mkr 7%
Capitral 1 Mkr 6.7%
Alexander Schoeneck 0.8 Mkr 5%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.