Om erbjudandet

Erbjudande 5020 Mkr (65% nyemission)
Säkrad andel (%) 62%
Börsvärde efter notering 16400 Mkr
Teckningskurs 75 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-14
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 3111 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 142 Mkr (2.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Jefferies
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Barclays, Danske Bank, Vinge, Goodwin Procter, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Byggfakta Group
VD Stefan Lindqvist
Styrelseordförande Henrik Lif
Omsättning 1682 Mkr
Antal anställda 1689
Börsvärde efter notering 16400 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.25 miljoner aktier (2.9%)
Antal aktier efter notering 218.67 miljoner
Hemsida byggfaktagroup.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stack Capital EU Luxembourg 5740 Mkr 35%
SSCP Byggest 2626.8 Mkr 16%
Bock Capital EU Luxembourg 1906.2 Mkr 11.6%
Första AP-fonden 500 Mkr 3.1%
AMF Fonder 500 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AMF Fonder 500 Mkr 10%
Första AP-fonden 500 Mkr 10%
Grandeur Peak Global Advisors 429.6 Mkr 8.6%
Lazard Asset Management Securities 425 Mkr 8.5%
Didner & Gerge Fonder 300 Mkr 6%
Med flera
Totalt åtagande: 3111 Mkr 62%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.