Om erbjudandet

Erbjudande 650 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 48%
Börsvärde efter notering 1495 Mkr
Teckningskurs 45 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-27
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 314 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 56 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Stifel, Redeye, Baker McKenzie, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Calliditas
VD Renée Aguiar-Lucander
Styrelseordförande Thomas Eklund
Omsättning -
Antal anställda 19
Börsvärde efter notering 1495 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.4 miljoner aktier (16.2%)
Antal aktier efter notering 33.23 miljoner
Hemsida www.calliditas.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Industrifonden 348 Mkr 23.3%
Investinor 248.9 Mkr 16.6%
Bengt Julander 237.4 Mkr 15.9%
Zaragatero 73.7 Mkr 4.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AFA Försäkring 73.8 Mkr 11.4%
Gladiator 50 Mkr 7.7%
Handelsbanken Fonder 50 Mkr 7.7%
AP4 40 Mkr 6.2%
Industrifonden 40 Mkr 6.2%
Med flera
Totalt åtagande: 314 Mkr 48.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.