Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 66%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 4.6 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-11
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 15 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.9 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Calmark
VD Anna Söderlund
Styrelseordförande Mathias Karlsson
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.3 miljoner aktier (22.1%)
Antal aktier efter notering 10.4 miljoner
Hemsida www.calmark.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Wingefors 24.7 Mkr 51.6%
OLCON Engineering 6.6 Mkr 13.8%
Mathias Karlsson 4.9 Mkr 10.2%
Hans Risberg 3.9 Mkr 8.1%
Almi 2.5 Mkr 5.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lars Wingefors 9.4 Mkr 40.7%
OLCON Engineering 2.1 Mkr 9.2%
Mathias Karlsson 0.5 Mkr 2.1%
Gerhard Dal 1 Mkr 4.4%
Jimmie Landermann 1 Mkr 4.4%
Med flera
Totalt åtagande: 15.2 Mkr 65.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.