Om erbjudandet

Erbjudande 4587 Mkr (27% nyemission)
Säkrad andel (%) 69%
Börsvärde efter notering 9229 Mkr
Teckningskurs 70 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-22
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 3150 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 118 Mkr (2.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Danske Bank, Jefferies
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare ABG Sundal Collier, SEB, UBS, White & Case, Cederquist, Milbank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cary Group
VD Anders Jensen
Styrelseordförande Magnus Lindquist
Omsättning 2140 Mkr
Antal anställda 1404
Börsvärde efter notering 9229 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.5 miljoner aktier (4.9%)
Antal aktier efter notering 131.85 miljoner
Hemsida carygroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordic Capital via Cidron Legion 3457.3 Mkr 37.5%
Rydgruppen Sverige 387.5 Mkr 4.2%
Anders Jensen 332.3 Mkr 3.6%
Magnus Lindquist 165.2 Mkr 1.8%
Joakim Rasiwala 69 Mkr 0.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Nordic Capital via Cidron Legion 2849.2 Mkr 62.1%
Rydgruppen Sverige 313.2 Mkr 6.8%
Anders Jensen (VD) 61.9 Mkr 1.4%
Magnus Lindquist (ordförande) 29.1 Mkr 0.6%
Joakim Rasiwala (CFO) 14.3 Mkr 0.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AMF Pension 850 Mkr 18.5%
Capital World Investors 550 Mkr 12%
ODIN Fonder 500 Mkr 10.9%
SEB Investment Management 500 Mkr 10.9%
Swedbank Robur 500 Mkr 10.9%
Med flera
Totalt åtagande: 3150 Mkr 68.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.