Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 62%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 9.4 DKK (3 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2020-11-24
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cessatech
VD Jes Trygved
Styrelseordförande Ulla Hald Buhl
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.12 miljoner aktier (57.2%)
Antal aktier efter notering 3.7 miljoner
Hemsida cessatech.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Buhl Krone Holding 6.8 Mkr 14.2%
Jes Tryggved 6.8 Mkr 14.2%
Bettina Nygard Nielsen 6.5 Mkr 13.5%
Steen Winther Henneberg 6.5 Mkr 13.5%
Polynom Invest 1.4 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom Investment 1.4 Mkr 6.3%
Ulf Wiinberg 1 Mkr 4.8%
Mikael Blihagen 0.6 Mkr 2.5%
Peter Nilsson 0.6 Mkr 2.5%
Jes Trygved 0.4 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 13.6 Mkr 62.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.