Om erbjudandet

Erbjudande 3060 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 66%
Börsvärde efter notering 3060 Mkr
Teckningskurs 98.4 SEK
Sista teckningsdag 2018-02-28
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 2022 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 160 Mkr (5.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Avanza Bank, Nordnet Bank, Roschier

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cibus Nordic
VD Lisa Dominguez Flodin
Styrelseordförande Rickard Backlund
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 3060 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.51 miljoner aktier (1.6%)
Antal aktier efter notering 31.1 miljoner
Hemsida www.cibusnordic.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sirius 984 Mkr 32.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sirius 1049 Mkr 34.3%
Med flera
Totalt åtagande: 2022.4 Mkr 66.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.