Om erbjudandet

Erbjudande 48 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51%
Börsvärde efter notering 258 Mkr
Teckningskurs 19 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-15
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 24 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.5 Mkr (9.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Codemill
VD Rickard Lönneborg
Styrelseordförande Henrik Wenckert
Omsättning 45 Mkr
Antal anställda 70
Börsvärde efter notering 258 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.94 miljoner aktier (36.4%)
Antal aktier efter notering 13.59 miljoner
Hemsida codemill.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rickard Lönneborg genom Grindcode Holding 50.9 Mkr 19.7%
Umesto Ventures 47.6 Mkr 18.4%
Johanna Björklund genom Old Mother Holding 42.9 Mkr 16.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ej namngivna 24 Mkr 50.5%
Totalt åtagande: 24 Mkr 50.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.