Om erbjudandet

Erbjudande 2480 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 2500 Mkr
Teckningskurs 100 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-21
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 1368 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (1.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Cederquist, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Creaspac
VD John Hedberg
Styrelseordförande Sven Hagströmer
Omsättning -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 2500 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.08 miljoner aktier (0.3%)
Antal aktier efter notering 25 miljoner
Hemsida www.creaspac.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Creades 375 Mkr 15%
Swedbank Robur 245 Mkr 9.8%
Lannebo Fonder 245 Mkr 9.8%
Prior & Nilsson Fond- och kapitalförvaltning 245 Mkr 9.8%
SEB Investment Management 150 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Creades 363 Mkr 14.6%
Swedbank Robur 245 Mkr 9.9%
Lannebo Fonder 245 Mkr 9.9%
Prior & Nilsson Fond- och kapitalförvaltning 245 Mkr 9.9%
SEB Investment Management 150 Mkr 6.1%
Med flera
Totalt åtagande: 1368 Mkr 55.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.