Om erbjudandet

Erbjudande 2113 Mkr (14% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 3401 Mkr
Teckningskurs 69 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 1054 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 55 Mkr (2.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Swedbank, Vinge, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Bolagsfakta vid notering

Bolag CTEK
VD Jon Lind
Styrelseordförande Hans Stråberg
Omsättning 871 Mkr
Antal anställda 170
Börsvärde efter notering 3401 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.94 miljoner aktier (3.9%)
Antal aktier efter notering 49.29 miljoner
Hemsida ctekgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Latour 1054.4 Mkr 31%
Altor 966.2 Mkr 28.4%
Faustina 108.4 Mkr 3.2%
Hans Stråberg 60.2 Mkr 1.8%
Jon Lind 14.3 Mkr 0.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Altor 1569.8 Mkr 74.3%
Faustina 176.2 Mkr 8.3%
Hans Stråberg 5.5 Mkr 0.3%
Marcus Lorendal 5.4 Mkr 0.3%
Cecilia Routledge 2.8 Mkr 0.1%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Latour 1054.4 Mkr 49.9%
Totalt åtagande: 1054 Mkr 49.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.