Om erbjudandet

Erbjudande 42 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 132 Mkr
Teckningskurs 4.5 DKK (2 TO per 5 aktier)
Sista teckningsdag 2020-10-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 32 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.4 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Andersen Partners

Bolagsfakta vid notering

Bolag DanCann Pharma
VD Jeppe Krog Rasmussen
Styrelseordförande Magnus Østergaard Dahlmann
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 132 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.68 miljoner aktier (27.4%)
Antal aktier efter notering 20.74 miljoner
Hemsida www.dancann.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jeppe Krog Rasmussen via bolag 23.8 Mkr 25.5%
JJV Invest 9.2 Mkr 9.9%
Futur Pension 5.6 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Andreas Johansson 3.2 Mkr 7.5%
Jimmy Jönsson 2.4 Mkr 5.6%
JJV Invest 2 Mkr 4.8%
Tobias Schön 1.5 Mkr 3.6%
Alexander Ivarsson 1 Mkr 2.3%
Med flera
Totalt åtagande: 31.7 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.