Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 36%
Börsvärde efter notering 84 Mkr
Teckningskurs 8.15 DKK
Sista teckningsdag 2020-12-09
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (10.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Gemstone Capital
Certified Adviser/Mentor Keswick Global
Övriga rådgivare DLA Piper

Bolagsfakta vid notering

Bolag DecideAct
VD Flemming Videriksen
Styrelseordförande Peter Søndergaard
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 84 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.27 miljoner aktier (43.2%)
Antal aktier efter notering 7.56 miljoner
Hemsida www.decideact.net/se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Katla Seed Invest 26.6 Mkr 43.2%
Blue Lagoon 6.5 Mkr 10.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Prospect Holding 1.2 Mkr 4.7%
Flemming Videriksen via bolag 0.7 Mkr 2.7%
BKK Holding 0.7 Mkr 2.7%
Peter Gustafsson 0.5 Mkr 2.1%
Peter Nilsson 0.2 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 9.1 Mkr 35.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.